Regulamin wyciągu

 

 • Wyciąg czynny jest codziennie w godz. 10.00  -  22.00.

 • Podstawą do korzystania z przejazdu na wyciągu jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na przejazd.

 • Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.

 • Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 • Dojazd do stacji dolnej oraz dojście na peron dozwolone jest tylko po wyznaczonej trasie.

 • Na peronie dolnym może przebywać maksymalnie 1 osoba przygotowująca się do wjazdu na górę, pozostali narciarze oczekują w kolejce.

 • Zabrania się jazdy pod słupami wyciągu i w bezpośredniej bliskości trasy wyciągu.

 • Niedozwolone jest wczepianie się wraz z dziećmi na jednym zaczepie.

 • Wjazd rozpoczyna się na peronie dolnym a kończy na górnym, wczepianie się lub wczepianie z  zaczepów holowniczych na całej trasie przejazdu jest zabronione.

 • Wjeżdżać należy wyłącznie po wyznaczonej trasie pod liną wyciągu, jazda obok toru, zygzakowanie, jazda pługiem itp. jest zabroniona.

 • Po wjeździe na górny peron i wyczepieniu  się z zaczepu, należy natychmiast oddalić się od peronu, aby nie utrudniać wjazdu i wyczepienia  się następnym narciarzom oraz nie być narażonym na uderzenie zwolnionym zaczepem przez następnego narciarza.

 • W obrębie peronów, przy wczepianiu się i wyczepianiu  oraz w czasie jazdy wyciągiem należy bezwzględnie stosować się do poleceń  obsługi wyciągu.

 • W przypadku spowodowania awarii zrzucenia liny z powodu nieprzestrzegania wymienionych zasad sprawca obciążony będzie kosztami naciągu liny.

 • Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.

 • Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są:

  • obsługa wyciągu,
  • ratownicy GOPR,
  • osoby posiadające zezwolenie właściciela wyciągu,
  • instruktorzy szkoły narciarskiej "SkiVegas".

 • W sprawie skarg i wniosków należy zwracać się do właściciela wyciągu:

Centrum Sportowo – Rekreacyjne "AS"

KARPACZ 58-540, ul. Sarnia 1a